Krajowy Plan Odbudowy
Fundusze Europejskie Program Regionalny Rzeczpospolita Polska Lubelskie - Smakuj życie! Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię Covid-19

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PREMIUM Paweł Jaworski
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Produkcja energii ze źródeł odnawialnych o mocy poniżej 0,5 MW
w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym PREMIUM Paweł Jaworski”

Celem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 445,2 kW. Projekt przyczyni się do produkcji energii ze źródeł odnawialnych do oszczędności energii elektrycznej, spadku emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów

Dofinansowanie projektu z UE: 721 053,26 zł

Fundusze Europejskie Polska Wschodnia Rzeczpospolita Polska PARP Grupa PFR - 20 lat Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PREMIUM Paweł Jaworski”

W ramach umowy POPW.01.05.00-06-0226/20-00

Dofinansowanie projektu z UE: 242 030,79 PLN

logo ue m
logo prow m
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja mająca na celu wprowadzenie innowacyjnych procesów w zakresie magazynowania mrożonych owoców i warzyw oraz uruchomienie nowego kierunku działalności poprzez budowę chłodni składowej wraz z wyposażeniem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz technologiczną oraz montażem systemu odzysku ciepła, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo ue m
logo prow m
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Operacja mająca na celu zakup maszyn i urządzeń do wyposażenia innowacyjnych linii technologicznych do produkcji mrożonych owoców i warzyw oraz przygotowywania do sprzedaży w PHU PREMIUM, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.