CertyfikatyPROGRAM OCHRONY ROŚLIN NA 2024

CERTYFIKATY

 

 

Równolegle z rozwojem działalności produkcyjnej chłodni PREMIUM, priorytetem w kontaktach handlowych stało się bezwzględne zachowanie najwyższych standardów jakościowych na każdym szczeblu organizacyjnym.

Aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz zyskać zaufanie na rynku, wkroczyliśmy kolejno na drogę systemu HACCP zgodnie z normą ISO 22000:2005, pozwalającemu szybko eliminować wszelkie zagrożenia. Pracujemy zgodnie z zasadami GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej, dzięki czemu mamy kontrolę nad towarami od momentu pozyskania surowców, poprzez składowanie z kontrolą środka transportu włącznie.

            Mając na uwadze ciągłe doskonalenie oraz adaptację do zmieniających się warunków rynkowych a tym samym zapewnienie zrównoważonego rozwoju organizacji, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009. Zapewniliśmy sobie w ten sposób poprawę obiegu informacji, jakości wyrobów i usług a tym samym konkurencyjności i wizerunku firmy na rynku.

            Przywiązujemy dużą wagę do wprowadzania istotnych innowacji. Nowoczesne linie produkcyjne, rozbudowany system kontroli jakości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników sprawiły, że zostały wprowadzone w zakładzie rygorystyczne międzynarodowe systemy jakości IFS i BRC. Dzięki temu zobowiązujemy się do produkcji żywności o wysokiej, stabilnej i powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta.

           

Idąc naprzeciw klientowi stawiamy na najwyższą jakość owoców pochodzących z plantacji położonych na terenach czystych ekologicznie. Wieloletnia współpraca z dostawcami obejmująca kwestie dotyczące metod upraw oraz użycia odpowiednich środków ochrony roślin, daje nam gwarancję najwyższej jakości surowców do produkcji. Nasza technologia nie przewiduje zastosowania surowców modyfikowanych genetycznie, konserwantów ani sztucznych barwników. Na każdym etapie produkcji wykonujemy kontrole organoleptyczne oraz liczne badania surowca oraz wyrobu gotowego w certyfikowanym laboratorium zewnętrznym. Nie pozostajemy obojętni na potrzeby ludzi popierających zdrowy styl życia. Naszą odpowiedzią jest uzyskanie Certyfikatu Produkcji Ekologicznej – Ekogwarancja PTRE.

            Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością ”koszerną”. Nie jest to spowodowane jedynie przesłankami religijnymi. Wielu ludzi kojarzy żywność koszerną z produktem bezpiecznym o ponadprzeciętnej jakości. Szacuje się, że ok. sześć milionów ludzi przestrzega koszerności i ich liczba ciągle rośnie. Dlatego też mając na uwadze potrzeby konsumentów postanowiliśmy zadbać o odpowiednie warunki przetwarzania owoców. Potwierdzeniem wysokich kompetencji jest posiadanie Certyfikatu Koszerności wystawionego przez biuro naczelnego rabina Polski.

            Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają certyfikaty jakości wg:

  • HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
  • PN-EN ISO 22000:2005 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
  • PN-EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością
  • BRC – Global Standard for Food Safety
  • IFS – International Food Standard
  • PL-EKO-01-6523 – Certyfikat Przetwórstwa Ekologicznego
  • Certyfikat koszerny

 

PROGRAM OCHRONY ROŚLIN NA 2024

 

Podstawą opracowania niższego niepełnego wykazu był rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych
do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg stanu na dzień 31.01.2024 r.

 

Rejestr wszystkich dopuszczonych i zarejestrowanych środków ochrony roślin jest zamieszczony na stronie
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny (2017/C 163/01)

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&from=PL